ایمنی, بهداشت و محیط زیست

ارائه مطالبی مفید در مورد ایمنی بهداشت و محیط زیست

 موظایف مسئول ایمنی در سالم سازی محیط کار

مقدمه:
چنانکه می دانیم ایمنی مجموعه ای از تجارب، فرهنگ، دانش، رفتار اجتماعی و نوعی اعتقاد و الزام به انجام اعمال و روشهای معین و محاسبه شده ای در محیط کار و زندگی می باشد، بگونه ای که رعایت این موازین ضمن انجام کار امکان بروز سوانح و حوادث احتمالی را بنحو مطلوبی کاهش داده و همچنین با ایجاد اعتماد به نفس در نیروی انسانی شاغل در کارگاهها و کارخانجات موجبات رد و ارتقاء کمی و کیفی محصولات مختلف، اعم از صنعتی،کشاورزی خدماتی و غیره را فراهم نماید.
چنانچه با این نگرش و تفکر به مقوله پیچیده ای بنام ار نظر بیفکنیم، در پایان هر یک از خطوط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی پدیده ای بنام رفاه و زندگی بهتر انسانی باید آشکار و نمایان باشد که در این روند نیروی انسانی با تلاش و کوشش خویش سعی می نماید او مواد اولیه که قابل مصرف برای انسان نبوده و خود بخود حضور این قبیل مواد نمی تواند در زندگی انسان نقش مؤثر و مفیدی داشته باشد مواد مؤثر و مفیدی تولید نموده تا بشر بتواند در راستای ادامه زندگی و با اندیشه بهتر زیستن و برخورداری از رفاه بیشتر نقش خلیفه الهی خویش را بگونه ای شایسته که مورد رضایت حق تعالی قرار گیرد ایفا نماید.
آنچه از موارد فوق الذکر استنباط می گردد این است که محور اصلی در تمام فعالیتهایی که توسط انسان انجام گرفته و برنامه ریزی می گردد تلاشی است برای ادامه زندگی بهتر و رفاه نسبی بیشتر که این تلاش موقعی به کمال خود می رسد که انسان (محور، تلاش) تمامی فعالیتهای خود را با اندیشه الهی آمیخته و در جهت رضایت خالق متعال حرکت نماید که بقول حکیم بزرگوار:
«رسد آدمی بجایی که بجز خدا نبیند »
بدیهی است با توجه به این مطلب که انسان اساسی ترین عامل در تولید بوده و در تمامی فعالیتهای تولیدی چنانکه ذکر گردید یکی از اهداف مهم همان رسیدن انسان به رفاه نسبی بیشتر می باشد، بجاست که در روند هر تلاش و فعالیتی این عامل اساسی و زیر بنایی بنحو مطلوبی محافظت گردیده و بگونه ای فعالیتهای انسان طرح ریزی و تدوین گردیده که خطرات و عواملی که سلامت جسمی و روانی وی را تهدید می نماید مورد شناسایی و کنترل قرار گرفته و محیط کار و فعالیت بشر عاری از هر گونه عامل یا عوامل حادثه ساز و زیان آور و بیماری زا، باشد.
در راستای نیل به این هدف مهم و مطلوب مسئولین و دست اندرکاران اداره کشور با بهره گیری از تجارب گذشتگان اقدام به تدوین
آیین نامه ها و قوانین و مقررات ایمنی نموده و با بکارگیری از تجارب گذشتگان اقدام به تدوین آیین نامه ها و قوانین و مقررات ایمنی نموده و با بکارگیری این ابزار قانونی صاحبان صنایع و حرف و کارگران و کارفرمایان را ملزم به رعایت این قوانین و مقررات نموده اند و همچنین با تشکیل سازمانها و ارگانهائی منجمله بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعات نظارت بر چگونگی رعایت مقررات حفاظتی ایمنی و بهداشتی را در واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی و غیره بطور مستمر کنترل و بررسی نموده و تذکرات و آموزشهای لازم را به کارگران و کارفرمایان محترم کارگاهها یادآوری نموده و بر اعمال این مقررات در واحدهای کارگری کوشش و اهتمام می نمایند امید است با یاری خداوند سبحان و تلاش کارگران و کارفرمایان بتوانیم
محیط های کار عاری از هر گونه خطر و آلودگی را شاهد باشیم.
در خاتمه واجب می دانم از تلاش و حمایت های بیدریغ مدیر کل محترم کار و امور اجتماعی استان اصفهان برادر بزرگوار حاج آقا انتشاری و سایر همکاران که بمنظور نیل به این اهداف از هیچ تلاشی فروگذار
نمی نمایند سپاسگذاری نمایم.


الف- شرایط تواناییها و قابلیت های مسئولین ایمنی در کارگاهها:
همان گونه که در مقدمه اشاره گردیده است آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی در کارگاهها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بدین لحاظ مدیران واحدهای صنعتی در انتخاب و معرفی مسئولین ایمنی لازم است دقت و تلاش فراوان نموده تا افراد واجد شرایط لازم را به منظور تصدی مسئولیت ایمنی کارگاه گزینش و انتخاب نمایند.
مسئول ایمنی در وهله اول باید از افراد متعهد و معتقد انتخاب گردیده و این انتخاب و گزینش باید بگونه ای باشد که فرد مسئول ایمنی بدواً دارای اعتقاد راسخ به امر مهم ایمنی بوده و اهمیت ایمنی و حفاظت در محیط کار را بصورت تفکری عمیق درتمام ابعاد وجود خویش احساس نماید. مسئول ایمنی باید دارای اخلاق پسندیده بوده و در جمع همکاران دارای حسن نام و به زیور رفتار حسنه آراسته باشد.
با توجه به گستردگی صنایع و ماشین آلات مسئول ایمنی بایستی دارای دانش علمی مناسب بوده و اطلاعات لازم در زمینه صنایع را در حد نسبتاً مطلوبی دارا باشد تا در هنگام بروز مشکلات بتواند با ارائه طریق و طرح راه حلهای عملی و قابل اجرا موجبات ایجاد محیط کار بی مطر و عاری از
هر گونه عوامل بیماری زا را باعث گردد.
مسئول ایمنی باید دارای سعه صدر بزرگ منشی بوده و با حلم و بردباری با مسائل و مشکلات حوزه مسئولیت خویش روبرو گردیده و در جهت رفع موانع و مشکلات و عواملی که سلامت کارگران را تهدید می نماید بموقع اقدام نماید.
از ویژگیهای مهم دیگر مسئول ایمنی هر کارگاه یا کارخانه برخورداری از قابلیت و توانایی برقرار نمودن ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با ندیریت و سایر مسئولین کارگاه و همچنین با کارگران می باشد.
مسئول ایمنی باید توانایی حل مشکلات و معضلات ایمنی کارگاه را داشته باشد و بتواند با برقرار نمودن ارتباط نزدیک و منطقی با مدیریت کارگاه، مسائل و مشکلات ایمنی را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده و با تیز هوشی نسبت به ارائه راه حلهای متناسب و قابل اجرا به مدیریت کارگاه اقدامات لازم را در جهت رفع نقص یا نواقص ایمنی بمورد اجرا گذارد.
ویژگی مهم دیگر فردی که مسئولیت خطیر ایمنی یک واحد را عهده دار است تلاش مستمر در جهت یادگیری مسائل جدید ایمنی و مشارکت فعال در جلسات و دوره های آموزشی که از طریق ارگانها و سازمانهای مسئول در این زمینه علی الخصوص ادارات کار محل برگزار می گردد
می باشد.
مسئول ایمنی باید تلاش و جدیت نماید تا به ابزار و اندیشه علمی روز مجهز بوده و دانش گسترده و وسیع ایمنی را بیاموزد و همچنین در جهت انتقال مطالب و اطلاعات علمی ایمنی به سایر کارگران و نشر و توسعه مبانی ایمنی در واحد محل اشتغال خویش اقدام نماید. بدیهی است با افزایش دانش و اطلاعات ایمنی کارگران آمار حوادث ناشی از کار به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
مسئول ایمنی باید بداند در محیط کار در صورتی موفق خواهد گردید که تلاش و کوشش خود را درجهت شناخت عوامل نا ایمن و خطرآفرین محیط کار متمرکز نموده و در جهت رفع این عوامل با مدیریت و کارگران همکاری نزدیک داشته باشد. بعلاوه مسئول ایمنی باید مثل یک معلم دلسوز و متعهد تمامی سعی خویش را در جهت شناسانیدن خطرات محیط کار به کارگران و نحوه برخورد با آنها به خدمت گرفته و با جلب مشارکت کارگران و کارفرما نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام نماید.
ب- نقش مسئولین ایمنی در سالم سازی محیط کار:
عوامل و وسایل متعددی دست به دست یکدیگر داده تا مجموعه ای به نام محیط کار که اصطلاحاً کارگاه نامیده می شود احداث گردد. بطور کلی این عوامل شامل ساختمان کارگاه، روشنائی و پنجره های کارگاه، درب های ورودی و خرووجی کارگاه، محل استقرار درب های اضطراری، کف سازی در کارگاه، میزان روشنایی کارگاه، مخصوصاً در صورتیکه از منابع مصنوعی جهت تأمین روشنایی استفاده شده باشد، سیم کشی و محل عبور کابل ها و سیمهای برق، اتصالتت برق، سیستم تهویه شامل سیستم سرمایش و گرایش، تأسیسات کارگاه، وضعیت انبارهای کارگاه شامل انبار مواد اولیه و محصولات، امکانات رفاهی کارگران از قبیل حمامها ، دستشوییها، توالت ها، اتاق و رخت کن و کمد لباس کارگران، نمازخانه، نهار خوری و کلیه تأسیسات جنبی کارگاه همه و همه مواردی هستند که ضرورت دارد مورد توجه و دقت مهندسین و مسئولین ایمنی کارگاهها قرار گیرند.
مهندس ایمنی و مسئول ایمنی در صورتی به موفقیت های چشمگیر در این زمینه دست خواهد یافت که تمامی اجزاء محیط کار را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با تیز بینی و ذکاوت موارد غیر ایمنی و خطرناک را شناسایی و در جهت حذف آنها تلاش نماید.
بدیهی است هر فعالیت در صورتی که فاقد برنامه و هدف مشخص باشد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. مسئول ایمنی در صورتی که به موفقیت نائل خواهد آمد که برنامه ایمنی مشخص و هدف داری را برای کارگاه حوزه فعالیت خویش طرح ریزی نمده و با هماهنگی و توجیه مدیریت واحد نسب به اجرای برنامه معین شده اقدام نماید.
مهندسین و مسئولان ایمنی باید آگاه باشند که هزینه های مصرف شده در کارگاه بمنظور بهبود شرایط کار و تامین امکانات حفاظتی و بهداشتی نباید به حساب سرمایه های مصرفی کارگاه تلقی شوند زیرا این قبیل هزینه ها از وقوع حوادث احتمالی ناشی از عدم وجود وسایل و ابزار ایمنی پیشگیری نموده و در برنامه بلند مدت فعالیت تولیدی کارگاه در زمره سرمایه ثابت تلقی می گردند. لازم است مسئول ایمنی از طرق و روشهای عملی و ممکن این اعتقاد و باور را در مدیریت کارگاه ایجاد نماید. بدیهی است در صورت قبول و پذیرش کارفرمایان و باور این حقیقت که هزینه های مصرف شده بمنظور بهبوده شرایط ایمنی در کارگاه در زمره سرمایه های ثابت کارکاه تلقی می گردند.
اندیشۀ تامین ایمنی محیط کار بصورت یک فرهنگ در سطح جامعه منتشر گردیده و در اذهان عمومی جایگاه خویش را باز خواهد یافت.
ج- وظایف مسئولین ایمنی در کارگاه:
اگر یکی از تعاریف ایمنی را حذف عوامل زیان آور، حادثه زا و بیماری زای محیط کار بنحوی که فرد هنگام انجام کار احساس راحتی جسمی و روانی نماید بدانیم، مسئولیت کسانی که عهده دار اداره امور ایمنی کارگاهها و کارخانجات می باشند از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد که با اختصار موارد زیر از وظایف عمده مسئولین ایمنی کارگاهها محسوب می شوند:
1- تلاش مستمر در جهت ارتقاء اطلاعات و دانش ایمنی خویش از طریق مشارکت فعال در دوره ها و کلاسهای آموزشی به منظور آشنایی با اصول ایمنی و شرکت در سمینارها و جلساتی که در این زمینه برگزار می گردد.
2- آشنایی کارگران با مقررا ت حفاظتی و ایمنی از طریق آموزش و توجیه چهره به چهره کارگران.
3- بازرسی روزانه بطور مستمر از کلیه ماشین آلات کارگاه به منظور کشف نواقص و عیوب دستگاهها که احتمال ایجاد سانحه برای کارگران داشته و اعلام این قبیل نواقص به مسئولین ذیربط و پیگیری در جهت رفع نواقص در کوتاهترین زمان ممکن.
4- کنترل و بازرسی وسایل حفاظتی که مورد استفاده کارگران قرار
می گیرد بصورت روزانه.
5- تلاش و پیگیری جدی به منظور تشکیل جلسات ماهیانه کمیته حفاظت.
6- طرح گزارشات و نواقص ایمنی کارگاه در جلسه کمیته حفاظت و درج در صورتجلسه مربوطه و پیگیری در جهت رفع این نواقص.
7- مسئول ایمنی کارگاه باید بصورت مستمر در جلسات کمیته حفاظت مشارکت و حضور فعال داشته باشد.
8- تلاش در جهت تامین وسایل حفاظت فردی مورد نیاز کارگران از طریق برقراری ارتباط مستمر با کارفرما.
9- توجیه و راهنمائی کارگران در زمینۀ استفاده از وسایل حفاظت انفرادی.
10- تلاش و جدیت در زمینه ایجاد روح همکاری و علاقه در بین کارگران به منظور رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی.
11- مراقبت و کنترل وسایل حفاظتی ماشین آلات کارگاه و نظارت درجهت استقرار حفاظ ماشین ها در محل مربوطه.
12- کنترل وسایل اطفاء حریق کارگاه از لحاظ سالم بودن و آموزش نحوه استفاده از کپسولهای اطفاء حریق به کارگران.
13- توجه و دقت در خصوص نحوه، انجام کار توسط کارگران و آموزش روش صحیح در ایمنی کار به آنان.
د- بررسی و تشخیص شرایط ایجاد کنندۀ حوادث و تشخیص شرایط نامطلوب محیط کار و ارزیابی شدت آنها:
عوامل متعددی در محیط کار وجود دارند که سلامتی کارگران را مورد تهدید قرار می دهند؛می توان گفت که هر کدام از اجزاء تشکیل دهندۀ محیط کارگاه در صورتی که مورد کنترل قرار نگرفته و با استانداردهای ایمنی و حفاظتی مطابقت نداشته و مطابق مقررات مربوطه تهیه نگردیده، و به وسایل ایمنی و حفاظتی و هشدار دهنده مجهز نباشد می تواند مانند عاملی حادثه ساز و بیماری زا عمل نموده و خطرات جبران ناپذیر جانی و مالی ایجاد نمایند. بطور کلی حادثه وضعیت خاصی است که ممکن است توانائیهای انسان را برای مدت کوتاه و یا دائم از وی سلب نماید و چنین وضعیتی در صورتی که در محیط کارو ضمن کار برای فرد یا افرادی اتفاق بیفتد حادثۀ ناشی از کار تلقی می گردد.
بر اساس تجارب بدست آمده از بررسی و تجزیه و تحلیل تعداد زیادی حادثۀ ناشی از کار در هنگام بروز حادثه معمولاً یکی از عوامل زیر نقش عمده تری را دربروز حادثه بعهده داشته است:
1- عیب فنی ماشین آلات و یا یکی از اجزاء کارگاه
2- طراحی ناقص و نامناسب کارگاه و یا ماشین آلات
3- عدم تطابق شرایط ساختمانی کارگاه با وضعیت آب و هوائی منطقه
4- عدم وجود حفاظ مناسب بر روی ماشین آلات و قسمتهای خطرناک دستگاهها
5- تهیه نشدن وسایل حفاظت فردی جهت کارگران متناسب با نوع کار آنها
6- وجود نداشتن وسایل هشدار دهنده و خبر دهنده در محیط کار
7- آموزش کافی نداشتن کارگران وعدم آشنایی آنان با خطرات موجود در محیط کار و نوع کار.
8- عدم نظارت و دقت کافی بر نحوه انجام کار کارگران توسط کارفرمایان و یا مدیران کارگاهها.
9- انجام کار در پاره ای از مشاغل بصورت استاتیک و تکرار یکنواخت یک حرکت معین
10- بی دقتی و عدم توجه کارگران در نحوۀ صحیح انجام کار
11- عدم بازرسی، کنترل و نظارت کافی بر نحوۀ عملکرد وسایل و ماشین ها و حصول اطمینان از سالم بودن آنها.
12- بی توجهی به نحوه کار و طرز عمل وسایل و ابزار ایمنی و حفاظتی نصب شده بر روی ماشین ها.
13- رعایت نشدن مقررات ارگونومی از نظر وجود رابطه متقابل منطقی فیمابین انسان و کار.
با توجه به طالب فوق محرز می گردد که مسئول ایمنی باید تمامی اجزاء کارگاه را مورد بازرسی و کنترل قرار داده و سعی نماید موارد خطر آفرین و ناایمن را کشف و نسبت به رفع خطر از محدودۀ محیط کار اقدام نماید.
در بررسی های بعمل آمده و با توجه به پارامترهی فوق مشخص می گردد، چنانچه عوامل مادی موجود در کارگاه اعم از ساختمان کارگاه، ماشین آلات و سایر اجزاء متشکله آنها دارای عیب و نقص فنی و ایمنی باشند تاثیر آنها در بروز حادثه و وقوع آن به مراتب عمده تر از بی احتیاطی و عمل غیر ایمن کارگر و یا کارگران کارگاه می باشد و لذا نقش مسئول ایمنی در توجه به وضعیت و شرایط ایمنی موجود کارگاه بیشتر نمایان شده و ایجاب می نماید، کسانی که مسئولیت حفاظت و ایمنی کارگاهها را عهده دار میباشند به اهمیت وظیفه الهی و انسانی خویش توجه خاص نموده، زیرا هر کس جان یک نفر را از خطری نجات دهد مثل آن است که جان همۀ انسانها را نجات بخشیده است( سوره نساء)
در ارزیابی تاثیر شدت هر کدام از عوامل ذکر شده در وقوع حوادث با توجه به نوع و نحوۀ وقوع حادثه عموماً به ترتیب عوامل زیرسهم بیشتری از حوادث ایجاد شده را به خود اختصاص داده اند:
1- حادثه ناشی از درگیری با ماشین آلات کارگاههای مختلف
2- سقوط
3- سقوط و برخورد اشیاء
4- سرخوردن و لغزیدن
5- برق گرفتگی ها
6- ریزش آوار
7- آتش سوزیها و سوختگی ها
8- خفگی در اثر استنشاق گاز سمی (نبودن اکسیژن)
9- سایر انحاء
لذا بررسی و تشخیص شرایط نامطلوب و نامناسب محیط کار و ارزیابی این شرایط وظیفه ای است که مسئول ایمنی کارگاه باید روزانه بدان پرداخته که در صورت جدیت و تلاش و توجه به موارد ذکر شده آمار تعداد موارد وقوع حادثه در هر کارگاه بنحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
مسئول ایمنی کارگاه لازم است موارد وقوع حادثه در کارگاه را در دفاتر مخصوصی ثبت نموده واین دفاتار حداقل باید شامل اطلاعات زیر باشد:
1- نحوه وقوع حادثه
2- عامل اصلی وقوع حادثه
3- عضو حادثه دیده
4- نتیجۀ حادثه شامل ( نقص عضو- قطع عضو – فوت – از کار افتادگی موقت- از کار افتادگی دائم).
5- تاریخ وقوع حادثه
6- ساعت وقوع حادثه
همچنین با توجه به موازین قانون و آئین نامه های مربوطه مسئول ایمنی باید به محض وقوع حادثه مراتب وقوع آن را همزمان با اعلتام به مراکر پزشکی به اداره کار محل با هماهنگی کار فرما اعلام و گزارش نماید.
به علاوه مسئول اتیمنی کارگاه ضمن توجه به علل وقوع حادثه باید شرایط کارگاه را بنحوی بررسی و تنظیم نماید که امکان وقوع حوادث مشابه به طور کامل از بین برود.
بارها مشاهده می گردد که در یک کارگاه حوادث اتفاق افتاده و هنگامی که این حوادث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، مشخص می گردد که شرایط ایجاد کننده حوادث مشابه یکدیگر بوده است. این مسئله نشان دهنده این واقعیت می باشد که مسئولین کارگاه به شرایط و عوامل ایجاد کننده حوادث توجه و دقت نظر کافی مبذول نداشته و تمهیدات لازم را بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی مشابه پیش بینی ننموده اند. لذا مسئول ایمنی کارگاه باید بدقت موارد ذکر شده را مورد توجه قرار داده و شرایط ایمنی کارگاه را بنحوی تدوین نماید که امکان بروز حوادث و مخصوصاً حوادث مشابه بهیچ وجه وجود نداشته باشد.
د- تهیه و تنظیم برنامه ها و روشهای لازم جهت جلوگیری از وقوع حوادث:
مهندسین و مسئولین ایمنی کارگاهها به منظور جلوگیری از وقوع حوادث لازم است برنامه ها و روشهای مشخص و معینی را تدوین نموده و در حوزۀ فعالیت خویش به مورد اجرا بگذارند . این برنامه ها باید به نحوی تدوین شده باشد که تمامی عوامل حادثه زا به حداقل ممکن کاهش داده و محیط کار ایمن و بی خطری را برای کارگران مهیا نماید. موارد زیر را
می توان از مهمترین بزنامه ها و روشهای لازم جهت تامین ایمنی محیط کار در نظر گرفت.
1- تعیین خط مشی حفاظتی کارگاه:
در این برنامه مسئول کارگاه نحوۀ عملکرد واحدهای مختلف کارخانه را بنحوی تدوین می نماید که در مدت زمان مشخصی (مثلاً) برای یکسال فعالیت کارگاه حدود وظایف و نحوه همکاری کلیۀ کارگرانی که بنحوی با مسئول ایمنی همکاری می نمایند مشخص شده و در آغاز فعالیت کارگاه این وظایف به افراد مورد نظر ابلاغ گردیده و محدودۀ فعالیت این افراد بطور مشخص تعیین می گردد.
بدیهی است سرپرستان هر کدام از سالنهای کارگاه می توانند در این خصوص با مسئول ایمنی همکاری نزدیک داشته باشند.
2- تعیین نحوۀ فعالیت کمیتۀ حفاظت کارگاه:
با توجه به مواد آئین ناامه تشکیل کمیتۀ حفاظت در کارگاه، مسئولین ایمنی در ابتدای سال بایستی نحوۀ فعالیت کمیته حفاظت و تاریخ تشکیل جلسات ماهیانه این کمیته را تنظیم و بصورت کتبی با امضاء کارفرما به هر یک از اعضاء آن ابلاغ نمایند. بدیهی است تاریخ تشکیل جلسات کمیته با در نظر گرفتن جدول زمان بندی استفاده از مرخصیهای استحقاقی کارگران به گونه ای باید تنظیم گردد که همواره تعداد حاضرین در جلسه به حد نصاب لازم رسیده و مسائل و مشکلات ایمنی کارگاه به طور کامل در صورتجلسه مربوطه درج گرد. همچنین بهتر است برنامه زمان بندی تشکیل جلسات ماهیانه کمیته حفاظت کارگاه در تابلوی اعلانات نصب شود تا کارگران از تاریخ تشکیل جلسات این کمیته آگاهی پیدا نموده و بتوانند مشکلات و نواقص فنی ایمنی کارگاه را بموقع به اطلاع اعضاء کمیته و مخصوصاً مسئول ایمنی کارگاه برسانند.
مسئولین ایمنی کارگاه علاوه بر تدوین جدول زمان بندی ذکر شده لازم است اعضاء کمیته حفاظت را روز قبل از تشکیل جلسه از ساعت تشکیل آن مطلع نموده و نظرات و پیشنهادات داده شده را جمع آوری و بنحو مقتضی در جلسه کمیته حفاظت مطرح نماید. مسئول ایمنی کارگاه علاوه بر موارد ذکر شده بهتر است ضمن مشارکت فعال در جلسات کمیته حفاظت کارگاه بعنوان منشی در جلسات این کمیته فعالیت نموده و نسبت به تنظیم صورتجلسات به صورت جدی اقدام نماید. طبق بررسیهای به عمل آمده گاهی مشاهده می گردد که صورتجلسات ارسالی به ادارارت کار محلی صوری بوده و فاقد مفاهیم ایمنی مورد لزوم و ارائه راه حلهای مناسب به منظور رفع نواقص ایمنی کارگاه و بهبود شرایط ایمنی آن می باشد، مسئول ایمنی کارگاه لازم است در این خصوص برنامه فعابیت کمیته حفاظت را به صورت برنامه های جدی و پویا تا حصول نتیجه پیگیری نموده و نسبت به ارسال نسخه ای از صورتجلسات و تصمیمات متخذه به اداره کار محل ضمن انجام هماهنگی با کار فرما اقدام نماید.
بدیهی است مسئول ایمنی کارگاه پس از برگزاری جلسات کمیتۀ حفاظت فنی کارگاه باید تصمیمات اخذ شده را به اطلاع کلیه کارگران کارگاه رسانیده و آنان را نسبت به برنامه های جدید توجیه نماید.
در ارزیابی های انجام شده هنگام وقوع حوادث ناشی از کارگاهها محرز می گردد که وقوع حادثه موجبات درد و رنج روحی و روانی فراوان کارگران را باعث گردیده و همچنین اختلال و بی نظمی در اجرای برنامۀ عادی کارگاه را سبب می شود. به علاوه بروز حادثه ناشی از کار، موجباب اتلاف وقت و کاهش میزان تولید کارگاه را در پی داشته و باعث می گردد ساعات کار از دست رفته بنحو فزاینده ای افزایش یابد و به دنبال وقوع حادثه رکورد وضعیت اقتصادی کارگاه حداقل برای مدت کوتاهی حادث می گردد. بدیهی است در صورت تکرار از حوادث ناشی از کار در یک کارگاه وضعیت تولیدی و اقتصادی آن کارگاه بحالت بحرانی درآمده که از این دیدگاه نیز توجه به وضعیت ایمنی کارگاه قابل تعمق می باشد.